Privacy Statement

Judy Baauw respecteert en beschermt de privacy van alle leden, alle houders van de persoonlijke Judy Baauw Fancard en alle afzonderlijke inschrijvingen op de Judy Baauw nieuwsbrief. Judy Baauw spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Judy Baauw wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om ute informeren over het beleid van Judy Baauw met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.